Zaczęły się bratnie, sojusznicze manewry „Zapad-2017”

Plakat istniał także w wersji francuskiej „C’est l’Anglais qui nous a fait ça!” Autorem wersji francuskiej (i najprawdopodobniej również polskiej) był Theo Matejko (1893-1946), będący jednym z wybitnych propagandzistów na służbie III Rzeszy.

Matejko, Théo(Vienne, 18–06–1893 – Kufstein, 09–09–1946), illustrateur