my, Wielcy Językoznawcy.

Etap 1
empik („pełna kultura”), od Wydawcy (Wydawnictwo: Biuro Literackie, zabawne…)

Dziś Dylan nic nie jest Szokiem kulturowym, ale wielką postacią światowej kultury. Ojcem Założycielem z ważnym tekstem.


Etap 2
automatyczny translator google PL / GB:

(…)
Today Dylan is nothing but a cultural shock, but a great form of world culture. Father Founder with important text.


Etap 3:
oryginał:

{…gdzieś tam jest…}

2 myśli na temat “my, Wielcy Językoznawcy.

Dodaj komentarz