Szekspir, dzieła (nie) wszystkie, tłum. Leona Ulricha


a dokładniej: „Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare pod redakcją Józefa Ignacego Kraszewskiego (1875–1877)” – czyli moje, od Dziecka ulubione, tłumaczenie; tak.

W 1875 wraz z Józefem Paszkowskim i Stanisławem Egbertem Koźmianem wydał Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira), dzięki którym cała trójka stała się szeroko znana. Przy pracy nad tym zbiorem pomagał Józef Ignacy Kraszewski.
(…)

A rysunki H. C. Selousa. Takie sobie, ale mają urok.

W teksty dramatów wpleciono ilustracje Selousa, wszystkie podpisane cytatem i adresem (numer aktu i sceny) z odpowiada- jących im sztuk.