Elana: szmata nie do zdarcia.

– Być pracownikiem w Waszej firmie w Polsce to zaszczyt, którego nic nie przewyższy – powiedział Pracownik do Pracodawcy, po czym zwolnił się bez podania przyczyn i wyjechał do mongolii, radca kulturalny. Płacą wielbłądami.

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

rura-elana-szmata-nie-do-zdarcia


ps.
i coś nie na temat:
(cyt.)
[…]
No i tak się to właściwie skończyło. Jak wychodziłam do domu planu dalej nie było.
(kon. cyt.)

Marceli Szpak spisuje (facebook lub. Cześć jego pamięci.)

4 myśli na temat “Elana: szmata nie do zdarcia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.