czerwona-2014-008

Wczoraj zwiedzałem Dworce.

no: jeden kon­kret­nie. i chwilę tylko, przy­znajmy. i taki Dwo­rzec  —  cie­kawa sprawa, pach­nie… prze­tra­wioną podróżą.  –  uwaga na Szczury – powie­dzial pan, otwie­ra­jac sko­be­lek do […]

Tylko cytaty.

– Powiem ci, jaki jest teraz mój pro­blem nr 1: to 35 nie­wol­ni­ków, któ­rzy na mnie pra­cują. Na każ­dego z nas […]