Ułuda leżaczków”

– Nie­po­koją mnie postawy lek­ce­wa­że­nia coraz trud­niej­szej sytu­acji. Mówiąc szcze­rze, jestem prze­ra­żony, gdy idę przez mia­sto i widzę ludzi, któ­rzy wyciągają […]

Masz pomysł? pisz na Państwo.

dowie­dzia­łem się nie­dawno, że w Gdyni po wołano Muzeum Emi­gra­cji. to błąd. (że tylko w Gdyni.) takie Muzea powinny powstać w każ­dym polskim […]

25-Lat-PRL-2014-06-03-(godz.-18.56

Salon znudzony.

Ale jak pan będzie miał tyle lat co ja to będzie pan wie­dział, że wszystko się powta­rza. Znam każdy dom, […]

belwederskie-Lotto-sty-2015

tak: Byliśmy w warszawie…

…na obcho­dach Zwy­cię­stwa Lotto nad Czymś­tam. Dwu­dzie­ste­go­pią­tego Zwy­cię­stwa, o ile nam się coś nie myli. nie wygra­li­śmy (jak dotąd). ten Pan, […]

ogorek-lewy-600pxl

Głupi rysunek nie na poziomie.

ps. uprzej­mie infor­muję dodat­kowo, iż w dniach naj­bliż­szych mnie nie ma i można wyszy­dzać i potę­piać pła­skość Rysunku oraz jego pozorne acz słabo […]