Nieracjonalne cytaty.

Stu­dio Exe­cu­ti­ves: Yes, you’re right, we agree! Dar­ryl F. Zanuck: Uh, don’t say yes until I finish tal­king (…) i to tyle […]

Max-Beckmann-Paris-Society-Gesellschaft-Paris-1931

Słuszna wiara w postęp, media i sztukę i Lewicę.

i czy­tasz dziś. „Moim dzie­cię­cym marze­niem było malar­stwo. Muzyką zain­te­re­so­wa­łem się dopiero, gdy skoń­czy­łem 15 lat”  –  mówi swoim para­no­icz­nie spo­koj­nym głosem. (…) […]