Tylko cytaty.

– Powiem ci, jaki jest teraz mój pro­blem nr 1: to 35 nie­wol­ni­ków, któ­rzy na mnie pra­cują. Na każ­dego z nas […]