Palma bis.

Pre­zy­dent suge­ro­wał też jed­nej z urzęd­ni­czek szyb­kie zna­le­zie­nie fun­du­szy na ten cel. Od tego czasu minęło kilka mie­sięcy, a 17-metrowy dak­ty­lo­wiec, który […]

tak.

Yester­day, best-selling nove­list Anne Rice added her voice on Face­book: Signing off with thanks to all who have par­ti­ci­pa­ted in […]