Dobranoc.

One can­not today buy Con­fe­de­rate flags online, but one can easily pur­chase Nazi insi­gnia of the sort that flew over […]

Przedruki z f-bóka, tylko.

makow­ski dzień dobry, wczo­raj pod­że­gani przez Wro­gie poda­li­śmy. i otóż nie­prawda: jest bez­piecz­nie. (cyt.) „8,4 mld zł „wypa­ro­wało” z kont eme­ry­tal­nych? Mamy […]